ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ψυχοπαιδαγωγική Παρέμβαση

Τομείς Αξιολόγησης & Παρέμβασης
  • Συναισθηματικές διαταραχές: άγχος, φοβίες, εμμονές, σχολική φοβία κλπ.
  • Νευροαναπτυξιακές διαταραχές: διαταραχές αυτιστικού φάσματος κλπ.
  • Διαταραχές συμπεριφοράς
  • Μαθησιακές διαταραχές
  • Συναισθηματική ανωριμότητα