ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ομάδες Κοινωνικών Δεξιοτήτων

Τομείς Αξιολόγησης & Παρέμβασης

Οι κοινωνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες τόσο για τη δημιουργία και τη διατήρηση των σχέσεων του παιδιού όσο και για την ένταξή του παιδιού στο κοινωνικό του σύνολο. Η ένταξη του παιδιού σε μία ομάδα γίνεται με βάση την χρονολογική του ηλικία αλλά παράλληλα έχοντας υπόψη και τους στόχους που τίθενται για το κάθε παιδί.

Δεξιότητες που εξασκούνται & καλλιεργούνται στις ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων:

  • Λεκτική & Μη λεκτική επικοινωνία
  • Κατανόηση κοινωνικών κανόνων
  • Θεωρία του νου
  • Αυτοαντίληψη
  • Διαχείριση θυμού
  • Δεξιότητες συζήτησης