ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτική γονέων

Τομείς Αξιολόγησης & Παρέμβασης
  • Επεξεργασία επιβαρυντικών ενδοοικογενειακών συμπεριφορών
  • Αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού
  • Υποστήριξη της θεραπείας του
  • Διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιών και γονέων