ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εργοθεραπεία

Τομείς Αξιολόγησης & Παρέμβασης
  • Συντονισμός
  • Λεπτή & Αδρή κινητικότητα
  • Αυτοεξυπηρέτηση
  • Προσανατολισμός
  • Αισθητηριακή Ολοκλήρωση
  • Σίτηση