ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λογοθεραπεία

Τομείς Αξιολόγησης & Παρέμβασης
  • Κατανόηση & Εκφραση του λόγου
  • Γλωσσική επεξεργασία
  • Επικοινωνία
  • Κοινωνικότητα & Κοινωνικοποίηση
  • Άρθρωση & Φωνολογία
  • Φωνολογική ενημερότητα
  • Ροή της ομιλίας
  • Σίτηση